Matleena Karjalainen

Matleena Karjalainen on viulisti ja musiikkipedagogi sekä varhaisiän musiikkikasvatuksessa että viulun soitossa. Ammattiopintonsa hän on suorittanut Lahdessa Ulla-Maija Hallantien oppilaana sekä ammatillisen lisäkoulutuksen Juhani Palolan opissa. Musiikkikasvatusopintoja Karjalainen on täydentänyt mm. JaSeSoin järjestämässä neljävuotisessa Orff-pedagogiikkakoulutuskokonaisuudessa.

Tällä hetkellä Karjalainen toimii Asikkalanseudun musiikkiopistossa viulunsoiton- sekä musiikkileikkikoulun opettajana. 

Karjalainen keikkailee erilaisissa kokoonpanoissa yksityistilaisuuksista yritystilaisuuksiin sekä konsertteihin niin klassisen musiikin, kevyen musiikin kuin lastenmusiikin saralla. Karjalaisella on käytössään Järvi-Hämeen osuuspankin, George Derouxn vuonna 1853 valmistama ranskalaisen koulukunnan viulu.